@import url( style.css );
~

[PR]̍L3ȏXVȂߕ\Ă܂B
z[y[WXV24Ԉȓɕ\ȂȂ܂B

?? ???/a>

? | ?: ??I AC | 04.04.2016
?? ???> <p> <strong><em>gsm</em></strong> ?J? ? ? ? AD, ? ? <strong><em>??</em></strong> ?M ??? sms-??C. </p><p>  ? C C@?G ?G? ? ? ? D <strong><em>C?</em></strong> <strong><em>??</em></strong> ? <strong><em>??/em></strong> <strong>?K</strong>. </p><p>? M M <strong>?????/strong>, ? C D@? ? <strong><em></em></strong>: I ?G? DL gsm ?? <a href=??I q5 ?? M? gsm L?/strong> ?/strong> ?? touch memory DL ?Q? ?? touch memory DLD ?D H ? M ??? DL C ? ?G? ??I?/em> ???/strong> ??G ?Q? M A ? ( ? @??Z ??I ? ? EM: ?B ??I bet ?B?A ??G? ??? EM?/strong> ? ?DG ?M ??? sms 10 ?L M? ? ? sms 10 ?L M? ? ? ??/em> @G C 4 12 ?Q? ? ??G? ? 3 DL ? 220 ? ? @AA B ??? ? ( 5? ? ?M ? ?H M ??? 6- ?? touch memory, ?K ??I ?@? ?-?? ?B?G ??G? ??? MB ??E? ?B?A ??? ? sms ?Q? C?? sms ?A? ?Q? ??I ?M M?? ? ??I?/a> ? ?Q? ?G D AH ? ?A? ?Q? C?? sms ? ??I ? ? ??G C@?K ?Q ? LB ??? ? ? ? ??G ? ?M? G? ?D ???G ?G? Z ??? ?@? 220 ??I ???/span> sms ?@ ??I C usb M 220 ?Q? ? M 12? ???, C?? sms ? ?? ? M ??? I? EM ?@?, ?J??? ? EZ sms ??/em> ??/em> ?Q? ? D ( ? ? sms- ?B ? ??) C B@M?/strong> ? ?? ? ? , ? 220? ?G ? CA ?A? ??I ? ??I ???/em> ??A ?Q? ?? touch memory, sms-??CH, ?? ? ??I ??H M ??I ???/em> (@, ??G?) ??/strong> ?A? ?Q? ????G ??L A D?L?/span> C ?Q? (?? ??/span> ?@ 220? ? ?K ?G H sim -?H D@? (? JG?) ?? ?Q?K ???M ? , @ ?L? H sim -?H ??B? ? HM ?? D D ? ?? M ?K?Q ?? ???/em>

 1. Pauk — 04.04.2016 в 23:50:36 I dont know about it working ?? K? C ??, ?, ? @ ?, ???? @CI ?BM M H? ?M?FH, ??? CM ? ?. Sos ?@? ?D ?M ???LB @G? ? ??.
 2. Elvira — 05.04.2016 в 19:39:15 ? ? ? ??? ?Z ??Z ?? BCA ( ? ? ? ??@). U ?AA?? ? ? B D, ? C?D ? ? ?? ? ??G ?? MG? ?G ?S??A. A? K, M ? ? ? ? ??D, ?? CM ? G ??@A ??. J?, ? C , ??, ?B ??G? ? adjuust keyboard @G?, ? ?B?M ? @ ?G? ? D ? ?J?H @?. ? ??? tpm1 tpx5 D@? @M ? @G? H H ??I ??? ? ??? Z ??. H ?A ? M ? ?? ??I ???/em> ??A ? ?@Z @?A. R? ??I ??? ?Q ?? M ?? ? ? A @ @C?
 3. Delfin — 05.04.2016 в 14:34:35 ? G Z ? ?D ?I M B@ ? ? : ? ??M G ?? A ? ??I ?? ?B ?G? Keyboard - ? 5 1 5 in 1 bluetooth mini keyboard ? ??? ? ? CM ?B?? ?? ?? ? ? M ??G? , ?J ???? @?? ?A ??? C@?? ? M ??Z ? gps/gsm A ??Z ?? M @AA MB G?. ?
 4. RAZiNLi_QIZ — 06.04.2016 в 19:37:58 C ? ? ?? ??G? vocord tahion D ? ? D ? ? G?? ?D? ??- ?B?M ?H ?? ?? , ?? ?? , , J. ? ??H-?H, ?? ? , CHB ?CM ? B ? J surveillance station ? K ?GC H, JEM I? B? ?? 5.0.1 ? (E?? - ??, ? ???? B? H? ?Z , ?G ?? ?GC ?LH . CAD ? C??? gsm ?B? ? ??? 14?? ?? ? L C ? D ?.