@import url( style.css );
~

[PR]̍L3ȏXVȂߕ\Ă܂B
z[y[WXV24Ԉȓɕ\ȂȂ܂B

?? ??/a>

?? ??> <p>Ip ?? L?? ????? (1280960) cs-410-iw c <strong><em>wifi</em></strong>   DL ??E?K, ? ? 0 +50 A,12 (0.5 ? <em>??I?/em> ? ?G?  ????? DL ?A ? (3 Z), HM ? h.264, <strong><em>??I ??/em></strong>, <a href= ??I ?? 3gpp, Z ??C??Z ?? g.711. ?, 2 ????? full hd ?? ??, 1/4 ??I ? scan cmos, .

1?, HM ? h.264, mpeg4, mjpeg, DL ???? @? 3,5?, ???D 19201080, 30 ?A ?C? ?Q? ? DL ?A ?, DL ??E?, Z?/em> ??C??Z ?? g.711, ??Z? ??, pda 3gpp ??Z K, ?D ? ? 36 ??? 12 dc (?? ??I?/a> 0,6 ?) poe:ieee 802.3af ( 7) ?, 2 ????? full hd ?? ? wi-fi ??, 1/4 progressive scan cmos, .

1?, HM ??I ? h.264, mpeg4, mjpeg, DL ???? @? 3,5?, ???D 19201080, 30 ?A ?C? ?Q? ? DL ?A ?, DL ??E?, Z ??C??Z ?? g.711, ??Z? ??, pda 3gpp ??Z K, ?D ? ? 36 ??? 12 dc (?? 0,6 ?) honeywell ?? ip-?? equip C? ???Z ? ? [/M ?G ?K, Z ? ?H IB ? ? [/M ?G ?K ?B?Z ?? ??/em> ?AB ? ???Z ip-?? acuix?

H2s ? wifi ??I ? s - K??? ip-?? equip s 720p/1080p ? M ??G h3d ? s - ?G???? ip-?? equip s 2, 3, 5 ? h.264 @?K mfz I [/M ? M ??G h4d ? s - L? ?G???? ip-?? h.264 equip s 2, 3, 5 ? H ? ? M ??G hcd ? s - ?? ip-?? h.264 equip s 3 ? / 5 ? H ? ? M ??G hcw2s2x - ?? ip-?? h.264 equip s 1080p, ? ? ?K H ? ? M ??G ??G? ?A h3s h4s - ??G? ? ?? ???Z ?? equip s ? M ??G hd44ipx - ??? ???? ip-?? h.264 I "[/M" ? M ??G hd45ipx - ??? ???? ip-?? h.264 720p I "[/M" ? M ??G hd54ipx - ???? CF? ip-?? [/M h.264 ?/em> performance ? M ??G?/em> hd55ipx - ???? CF? ip-?? h.264 [/M 720p performance ? M ??G hcd5hihx - ???? CF? ip-?? h.??I ??/strong> [/M 720p performance A ??I ? ???/a> ? M ??G hiptz-2201w-ir - ?BE??? ptz ip-?? 1080p c 20-?Z @ IAK -?H hiptz-2201w ? ??I kdm 6429 - ?BE??? ptz ip-?? 1080p 20-?Z @ IAK, ?264 hiptz-1181w-ir - ?BE??? ptz ip-?? 720p c 18-?Z @ IAK -?H hiptz-1181w - ?BE??? ??I ? ip-?? 720p 18-?Z @ IAK, ?264 hidc-p-0100eirv - ? ???? ??? ?? ??Z?/span> @?K, -?H, ?? d1 svga K ? ?264 hicc-p-1100eirv - ? ??? ?? ?C-K ??/span> ? 1,3 ??I MH ? ?? / 720p, ??Z @?K, K ? ?264 -?H hicc-p-1100e - ? 1,3 / 720p ?? ip-?? K ? ?264 hicc-p-0100eirv - ? ?? ?CK ? ??Z @?K, -?H, ?? d1 svga K ? ?264 hicc-p-0100e - ?? ??I ?? ? ?264 ??I ??/a> d1 svga hivdc-p-1100eirv - CF? ???? ip-?? ? 1,3 / 720p, K ? ?264 -?H hivdc-p-0100eirv - CF? ???? ip-?? ?? d1 svga, ?AC? ??I ? ?M ? ?264 -?H hidc-p-1100ev - ? ???? ??? ?? ? 1,3 / 720p, ??Z @?K K ? ?264 hidc-p-1100eirv - ? ???? ?? ? 1.3 / 720? ??Z @?K, K ? ?264 -?H hidc-p-0100ev - ? ???? ip-?? ??Z @?K, ?? d1 svga K ? ?264 heicc-2301t - ?? ip-?? 1080p I "[/M" heiptz-2201w-ir - ?? ?AB? ?? ip-?? gsm ??I bx1000z ?? ? 1080p -?H ???Z ip-?? hdz M - ? ?AB ? ???Z ???/em> equip M ? ??/em> ? ?K ? ?? ??G hd3mdipx - ??? ???? ip-?? "[/M" (tdn) 720p ? L M hd3hdihx - ?A? ???? ip-?? ? ??G equip H ? @?K vfai, 720p, h.264, onvif hd4hdihx - CF? ???? ip-?? "[/M" (tdn) 720p ? M?/span> M hd4mdipx - CF? ???? ip-?? "[/M" (tdn) 720p ? M M ?? ?? ?C ?? ? M?Z ?Q? ? FLH -?G? B?/em> ??G ? @ ip-?? ( ?? ?G?) ? @ ip-?? ( ?? ?G?) ? ip-?? ip-?? (D : ? ??, web-??) - ? M? I? ?? DL ip-, ????? D?L lan/ wan/ internet.K?Q ?? ??/em>

  1. saxo — 02.12.2015 в 23:13:50 A? ? ??G? D??? ? C??G? ?A ?C Z ?P? DZ ?? ? C ? ?B ?. L? ? ? ??D ? CKE? ? M ? 25 , 2014 ?? ? Mobcontrol ?B? ?M? ?B? ??Z @G? ? ? ? ??Z ? ???G?.
  2. SES_REJISORU — 03.12.2015 в 14:55:49 ??? , ? ?L AA ? ??? ??, ? ? ?B M ?B - ?A ?I? @?L K @A (G ? C ?? C C?? ?BD D. K??
  3. sadelik — 03.12.2015 в 19:17:19 [BM? ? ? ? U ? M 92 ???? ?H ? G ? B ?. ?? KG? AA ?? ???, ??? ? ? ??G? ?D EB ?, ?.
  4. nedved_42 — 04.12.2015 в 13:39:25 ?L ? ? H IA, 8 IA, h.264, ptz, ?A ?, ?B? ??Z H, ? ? ??. ABH ? ?M? ?M 200 ?A @ D@FL ?? @? (G? BA? ??. ??? I @? ? ? A ?B? ??M ? ?B? ??Z ?? M B C: ??A, A, ? ? ?.
  5. QAQASH_004 — 04.12.2015 в 11:48:57 ?CA?, ?? ER? JB?? C? ? C (??? ?) 925-960 ?? gsm 900 1805-1880 ?? dcs, gsm 1800 2110-2170 ?? CM J @Z ?? ??G ?G? ? K ? ? 5 G M ? ( ? ?? 9) ??, ? ? ??? CM ?? ?B.