@import url( style.css );
~

[PR]̍L3ȏXVȂߕ\Ă܂B
z[y[WXV24Ԉȓɕ\ȂȂ܂B

?? full hd

? | ?: ??I AC | 08.12.2015
?? full hd

?? 3g ip ?? ?/em> ? ? ? (kit ????) ? ??I q5 ?? 3g ip ?? ? ??I?/em> ? ? (kit ????) ? ?Z B M ?? ? ?FA ?Z ? -20 A. I? 27 ?M ??G? (3.2 86.4 ?), ? ? 360 A.

Kit ???? ???M ? ?QK ? ?, ??H ?A ??I?/a> ??I gsm ??.

? ? EM ?? L ?C?/strong> ? ? 30 000 ???R? R? ?? 3g ?? [. 3g-4g lte ?? 27-x zoom ???? ip ?? ??I ? ?FA 3g-4g lte ?? 27-x zoom ???? ip ?? ? ?FA ? C?D G ? ?QA, ? ?/em> B? ? @??

?C? ?? I? ptz ?? I ??I ?? ? ?FA, ?GC ? ??? ??? ????, ? ? zoom ? 360 A ??? full lte ??Z?/em> !

? ?? ?C? ??, ? ? L ? ? ?? EZ [. ?? full hd ? ?FA ? L? ??I 900?/a> 3g 4g ip ?? ? ?FA ? ? B ptz 3g ?? ? ?FA, B@Z ? ? -45 A*.

?GC ???? ? ? B? ? EZ ? ???? ?B ?? sim ??I L?/strong> ??M @A !

H? ? ?FA 27 ?Z @ ? ??I?/strong> 360 A, DL 3g 4g lte ( ? ??, [.

Ptz ip ?? tz35 ?E??? ptz ip ?? tz 35 ?H 3g 4g ? G ? AG ?G? MZ ? ?K EZ? ??? ????

Ptz ?? tz35 ?? B?, ??/strong> ? 360 A ? Q +33 -80 ? ?/strong>. ? @? C? @ ? @?K, ?, ?K, H K.

Ptz B ?K ?, D ?? ??I?/em> I ? ?H?? [.

F? 3g ip ?? tzv-1 L? 3g ?? ? ??G? B?, ?? C ??Z @AA ? ??I kdm 6429, ?? ? D@? ? I? ?? ??I bx800z ?/a> - ?@Z?/strong> ??G? , ? ?? ? M ??/em> ?? ?/em> ??Z C @A? ? ? ?? on-line ?/em>, (???M ?? M (?? @?D L).

F? I tzv-1 ? LD, [.

Ptz ip ?? tz25 ?E????ptz ip ???tz 25 ?H ?/em> 3g 4g ? G ? AG?G? A (?, ?), MZ ?? ?K EZ? ??? ???? ?? full hd ?? tz25 ?? ip B?, ?M LH C?? ??/span> ? 360 A ? Q 180 ? ?

? @? C? @? ? M ? ??I ???, C? ??I ?@? ?M H ? 80 [.

Ptz ip ?? tz26 ?E????ptz ip ???tz 26 ?H 3g 4g ? G ? AG?G? ??Z?/em> @?, MZ ?? ?K EZ? ??? ??I full hd. Ptz ??I tz26 ?? ip B?, ??/em> ? 360 A ? Q 180 (+90 -90)?? ? ? @? C? @? ? M ? @?? C? ?M H ?? I TG ??? [. @G? hdtv ?? ? ?H ?M?G? ?? JB? power over ethernet I? gatekeeper D ?G I ?Q? ? arctic temperature control C A? I ? ?E??B?/span> ??G? axis ? ??I?/a> q1755-e ? ? ? ?? hdtv, ?? M MK ? ? ? FZ A, D@? ??L? ??, ??I C ?M, ?I ?AB?/em> ?Q?, ??, ? ? ?G ??K.K?Q ?? full hd

  1. Super_Bass_Pioonera — 09.12.2015 в 19:16:52 B? EM ?B? @G ?, ? ? ? ?? C ?M ? ? , ? ? ?K ? ?? ? ? ?? full hd ???QM ? ?? ?? ??G? ? ?? ?M K ? ?? H ??Z ? ?H ??I full hd. ?? ? Z, ??Q? ? ?? ?G? AB ???Z ?? , ? KC? ??MG F?D ??G? ? A ? ? ?M ; ? MG H L ?? FZ; ?D A ? / ??MG? G? @? ?? ? ??C ? ?C@EM ?? AB @A?. C? ? ? ? Z : @ M ???
  2. GLADIATOR_ATU — 09.12.2015 в 14:40:27 K D ? ?? ??, D ?? ? ? ?? ??I full hd ?? AG ?? ?, A ? ?? ?B ??? ?? ? ? FZ ? ? ?G ? ??): ? ? ? DD ?M ?? ???? ?I? ? ?? ??? ?Z ??? JZ ? I? tyco ty-b ty3251 ty3151 ty4251 ty4151, E?Z ? ??I full hd, ?C? tyco, I? tyco, tyco, @AA tyco, I? ty-b 365, I??
  3. BIZNESMEN_2323274 — 10.12.2015 в 22:20:51 G ? ??? ? ? ? 3-6 ?? ??I full hd M, . ? ? @ ? ? ?A. H ? ??G 0000 and hit G ? ? D ?, G? gps ?GB G ?? ? DZ ? ?? AM ?? J ??? ? ?G 6 8 ?A, ? ? ? ? zaggkeys folio keyboard, despite the fact that its $10 more than logitechs folio keyboard and $20 more than logitechs ultrathin keyboard cover. ??? AA 8 ?? ?B @?G? D g-PA, hdmi-? ???D 1920?40 C ???J? ? ?M? ? ? . ?G ? ??? ? M ?G?, ? ??? CM ? ?? sms ?? D. ?? ??, ??KJ??? ?, ?? ?[, , ??Q ?? ??? ?
  4. Vefasiz_Oldun — 10.12.2015 в 14:29:36 ? ?? ? ?? ? ip-?? macroscop D ?? G ? C ?? ??? ?G @ ? ?? G? FLH . ?? full hd J ? ?. ?? DJ? ??? ??, ?? ? ?J? ? ??M? ? ?? ??? ? EM FZ ??? ??
  5. BAKINEC_777 — 11.12.2015 в 14:28:16 ? ? ?, - ? ?? ? ??I full hd ?M M @A ?? ?Q? AB smartalerts Z ???Z ? ?G? C ? ?, ? @? C ?? D?L ? ? ?? 3 @AC B@ ???: ? J AA ?? ?? ?. ?? ?? M? ?R ? D ? ?HM ?A) A? ? 60 80%. @ @ ? AH, AH ? ?M, D?L ?L ?? ? ?? ?I ??? ? ??K @ ?? ??? M? MB G? E ? ????H ?CH M?? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?C ? ??Z ??I full hd. ?, M? bresser ? CD ?? R? D? ?B ? ? ???. ? L ?C ? @?? ?ML? @ ?? H A, ?G?? ?B ?B ? Q? ? ?? ?M?